Girls Soccer Important Dates
WIAA 3 Year Calendar
includes season starting dates and tournament dates.

Desi Smith  Goals: 11 Assist: 13

Sarah Meylor  Goals: 18 Assist: 9

Emily lemminger Goals: 3 Assist: 2

Courtney Mecikalski Goals: 1

Jamie Sueflohn Goals: 1 Assist: 1

Britney Fredrick Goals: 1 Assist: 1

Aly Theder Goals: 1 Assist: 1

Ronnie Goals:1  Assist: 1

Ashley oiler Goals: 2

Karla Bakke Goals: 2 Assist:1

Kayla Goals: 1

 

Adjust Font Size: A   A   A   A   A   A